Generalforsamling 2016

25. august 2016 | Valby-Hallen

Generalforsamling 2016

Torsdag den 25. august klokken 19 afholdes Valby Vinklubs årlige generalforsamling i Valby Hallens Café.

Dagsordenen er som følger:

Valg af ordstyrer

* Formandens beretning
* Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
* Valg til bestyrelsen: Allan Th. Andersen, Eva Stausholm, Robert Larsen, Thomas Dinsen og Jørgen Karup er på valg. Alle genopstiller.
* Valg af suppleant: Janne Karup genopstiller
* Eventuelt

Kontingentet for 2016 / 2017 fastsættes uændret. 100 kr. for enkeltpersoner og 150 kr. for par.

Kontingent bedes indbetalt på Vaby Vinklubs konto i Danske Bank 1551 10551730. Det vil dog også være muligt at betale kontingent på selve generalforsamlingen.

I forbindelse med generalforsamlingen byder Valby Vinklub alle tilmeldte medlemmer på 2 stykker smørrebrød, 1 øl eller vand og et glas vin. Tilmelding er nødvendig af hensyn til bestilling af det rigtige antal stykker smørebrød.

Tilmelding sker som ved øvrige arrangementer til karup@post4.tele.dk.

med venlig hilsen

Bestyrelsen

Dato / tidspunkt

25. august 2016 kl. 19:30 - 22:00

Valby-Hallen

Julius Andersens Vej 3
2450 Valby