Generalforsamling 2022

24. august 2022 | Cafe Fremad Valby

Generalforsamling 2022

Indkaldelse til generalforsamling i Valby Vinklub
Onsdag den 24. august 2022 kl. 19:00

Café FREMAD VALBY
Julius Andersens Vej 8, 2450 København SV

Dagsorden
Valg af ordstyrer
Bestyrelsens beretning ved formanden
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget
Valg til bestyrelsen
Allan Th. Andersen, Eva Stausholm, Robert Larsen, Bent Johansen og Jørgen Karup er på valg.
Alle genopstiller.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer efter generalforsamlingen.
Valg af suppleant: Janne Karup er på valg (genopstiller)
Valg af revisor
Indkomne forslag:
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal senest 10. august sendes til formanden på borgvold2020@gmail.com
Evenuelt

God sommer og vel mødt !!

Bestyrelsen


Bemærk !!
I lighed med tidligere byder Valby Vinklub på 2 stykker smørrebrød og et glas vin / øl efter generalforsamlingen. Vi beder om, at I tilmelder jer senest d. 21. august på mail: borgvold2020@gmail.com af hensyn til bestilling af mad.

Husk at kontingent for den kommende sæson er 250 kr. for par og 150 kr. for enkeltpersoner. Det er som altid en betingelse at man har betalt kontingent for at deltage i foreningens arrangementer i løbet af sæsonen, og der kan som altid betales kontant på generalforsamlingen, eller via bankoverførsel.
Hvordan finder jeg generalforsamlingen?
Generalforsamingen afholdes i Café FREMAD VALBY.

Fra Ellebjergvej følges Julius Andersens Vej ca. 300 meter forbi Hafnia-Hallen og Københavns Idrætsefterskole på hhv. højre og venstre side af vejen.

Caféen ligger umiddelbart efter hallen.

Dato / tidspunkt

24. august 2022 kl. 19:00 - 21:00

Cafe Fremad Valby

Julius Andersens Vej 8, 2450 København SV.
2500 Valby