Generalforsamling 2017

24. august 2017 | Valby-Hallen

Generalforsamling 2017

Torsdag den 24. august klokken 19 afholdes den årlige generalforsamling i Valbyhallens Café

Dagsorden

* Valg af ordstyrer
* Formandens beretning. Fremlæggelse og godkendelse
* Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
* Valg til bestyrelsen. Allan Th. Andersen, Eva Stausholm, Robert Larsen, Thomas Dinsen og Jørgen Karup er på valg. Alle genopstiller
* Valg af suppleant - Janne Karup genopstiller
* Valg af revisor
* Eventuelt

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen

Kontingentet for 2017 / 2018 fastsættes uændret. 100 kr. for enkeltpersoner og 150 kr. for par.

Kontingent bedes indbetalt på Valby Vinklubs konto i Danske Bank 1551 10551730. Det vil dog også være muligt at betale kontingent på selve generalforsamlingen.

I forbindelse med generalforsamlingen byder Valby Vinklub alle tilmeldte medlemmer på 2 stykker smørrebrød og 1 øl eller vand.

Tilmelding er nødvendig af hensyn til bestilling af det rigtige antal stykker smørebrød.

Tilmelding senest 21. august sker som ved øvrige arrangementer til karup@post4.tele.dk.

Dato / tidspunkt

24. august 2017 kl. 19:00 - 22:00

Valby-Hallen

Julius Andersens Vej 6
2670