Generalforsamling 2023

24. august 2023 | Café FREMAD VALBY

Generalforsamling 2023


Indkaldelse til generalforsamling i Valby Vinklub
Torsdag den 24. august 2023 kl. 18:00

Café FREMAD VALBY
Julius Andersens Vej 8, 2450 København SV

Dagsorden
1. Valg af ordstyrer
2. Bestyrelsens beretning ved formanden
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget
4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at kontingentet fremover fastsættes til 150 kr. pr. medlem.
5. Valg til bestyrelsen
Allan Th. Andersen, Eva Stausholm, Robert Larsen, Bent Johansen og Jørgen Karup er på valg.
Alle genopstiller.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer efter generalforsamlingen.
6. Valg af suppleant: Janne Karup er på valg (genopstiller)
7. Valg af revisor
8. Indkomne forslag:
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal senest 10. august sendes til formanden på borgvold2020@gmail.com
9. Evenuelt

God sommer og vel mødt !!

Bestyrelsen


Bemærk !!
I lighed med tidligere byder Valby Vinklub på 2 stykker smørrebrød og et glas vin / øl efter generalforsamlingen. Vi beder om, at I tilmelder jer senest d. 21. august på mail: borgvold2020@gmail.com af hensyn til bestilling af mad.
Hvordan finder jeg generalforsamlingen?
Generalforsamingen afholdes i Café FREMAD VALBY.

Fra Ellebjergvej følges Julius Andersens Vej ca. 300 meter forbi Hafnia-Hallen og Københavns Idrætsefterskole på hhv. højre og venstre side af vejen.

Caféen ligger umiddelbart efter hallen.

Dato / tidspunkt

24. august 2023 kl. 18:00

Café FREMAD VALBY

Julius Andersens Vej 8
2450 København SV