Generalforsamling 2018

30. august 2018 | Valby-Hallens Café

Generalforsamling 2018

Torsdag den 30. august klokken 19.30 afholdes den årlige generalforsamling i Valbyhallens Café.

I forbindelse med Generalforsamlingen byder Valby Vinklub på et lettere traktement.

Derfor må I meget gerne senest den 20. august melde til karup@post4.tele.dk om I kommer. Så vi kan tilpasse bestillingen hos Gert til antallet af deltagere.Dagsorden

1. Valg af ordstyrer
2. Formandens beretning. Fremlæggelse og godkendelse
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4. Valg til bestyrelsen*
* Allan Th. Andersen, Eva Stausholm, Robert Larsen, Thomas Dinsen og Jørgen Karup er på valg.
* Foreningens kasserer, Thomas Dinsen genopstiller ikke. Øvrige medlemmer af bestyrelsen genopstiller.
5. Valg af suppleant. Janne Karup genopstiller
6. Valg af revisor
7. Eventuelt
* Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen

Dato / tidspunkt

30. august 2018 kl. 19:30 - 22:00

Valby-Hallens Café


2500 Valby